Đăng nhập | Đăng ký Giờ làm việc: 8h00 - 21h00 | Thứ 2 - Chủ Nhật

VLAN Và VLAN Để Phân Đoạn Lưu Lượng Mạng

12/05/2021

VLAN Và VLAN Để Phân Đoạn Lưu Lượng Mạng

Gần như mọi doanh nghiệp, lớn và nhỏ, đều hoạt động với một số loại mạng máy tính. Với nền tảng mạng máy tính, một công cụ cung cấp nhiều lợi ích đó là mạng cục bộ ảo (VLAN). Một VLAN có thể tăng cường về bảo mật mạng, hiệu suất mạng, giúp ích cho khả năng quản lý.

VLAN là gì ?

Trước khi đi sâu vào những gì mà một VLAN đòi hỏi, có thể hữu ích nếu bạn hiểu mạng cục bộ (LAN) trước. Mạng LAN về cơ bản là một nhóm các máy tính trong một khu vực địa lý nhất định (như văn phòng) được kết nối với nhau.

Một VLAN chia sẻ các đặc điểm tương tự như một mạng LAN, nhưng một VLAN cho phép các máy tính và thiết bị khác nhau được kết nối hầu như với nhau như thể chúng đang ở trong một mạng LAN chia sẻ một miền quảng bá duy nhất. Theo một cách nào đó, VLAN hoạt động các mạng riêng biệt nhỏ trong mạng LAN.

VLAN hữu ích cho các tổ chức chủ yếu vì nó có thể được sử dụng để phân đoạn một mạng lớn hơn thành các phân đoạn nhỏ hơn. Như trong hình bên dưới, các VLAN khác nhau có thể được sử dụng cho các nhóm người dùng, phòng ban, với các chức năng khác nhau, … mà không cần ở cùng một khu vực địa lý.

VLAN Và VLAN Để Phân Đoạn Lưu Lượng Mạng

Hình ảnh cung cấp bởi cisco

Lợi ích & Sử dụng của VLAN

Sử dụng:

Phân đoạn mạng giúp tăng cường bảo mật, độ tin cậy và hiệu quả của mạng. Có nhiều cách khác nhau mà một VLAN có thể được sử dụng để phù hợp với nhu cầu của tổ chức.  Một cách sử dụng phổ biến của VLAN là tách lưu lượng khách khỏi lưu lượng nhân viên thông qua việc phân đoạn mạng.

Điều này cho phép người dùng khách truy cập internet mà không cần ở cùng mạng với nhân viên. VLAN cũng có thể được sử dụng để giới hạn quyền truy cập của người dùng vào một phân đoạn mạng nhất định, sau đó chỉ cho phép những người dùng được ủy quyền mới có quyền truy cập vào các mạng có thông tin nhạy cảm cao. 

Ví dụ về khách / nhân viên phù hợp với tình huống này, nhưng một ví dụ khác sẽ là tách nhân viên tài chính khỏi nhân viên nhân sự. 

Việc phân đoạn này không chỉ phân tách lưu lượng truy cập của người dùng mà nó còn tăng tính an toàn và khả năng sử dụng

VLAN Và VLAN Để Phân Đoạn Lưu Lượng Mạng

Hoặc có thể như phân đoạn với mô hình sau

VLAN Và VLAN Để Phân Đoạn Lưu Lượng Mạng

Chi phí cho xây dựng mạng VLAN

Hầu hết các doanh nghiệp hoạt động với mục đích tạo ra lợi nhuận, và vì điều này, hầu hết các quyết định liên quan đến kinh doanh đều xoay quanh chi phí ở một mức độ nào đó. Mọi tổ chức thành công đều hoạt động với sự trợ giúp của ngân sách, thường bao gồm ngân sách dành cho CNTT.

Sử dụng cấu hình VLAN có thể giúp tiết kiệm tiền cho các tổ chức bằng cách giảm nhu cầu nâng cấp mạng. Thay vào đó, các VLAN sử dụng băng thông hiện có và các liên kết lên theo cách hiệu quả hơn.

Bảo Mật tạo ra bởi VLAN:

Một khía cạnh tích cực chính của việc sử dụng VLAN là những lợi ích bảo mật mà nó mang lại. Việc phân tách lưu lượng truy cập trên mạng ngăn người dùng và thiết bị không mong muốn và trái phép di chuyển trên một mạng cụ thể, giảm các mối đe dọa và rủi ro cũng như bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

Các phần mềm bảo mật và tường lửa khác nhau có thể được cài đặt cho mỗi VLAN trong mạng, giúp ngăn chặn sự xâm phạm của toàn bộ hệ thống nếu một VLAN gặp phải vi phạm.

Quản lý CNTT đơn giản

VLAN cho phép quản lý CNTT đối với hệ thống mạng dễ dàng và đơn giản hơn. Nếu các VLAN được phân đoạn dựa trên những người dùng có yêu cầu truy cập mạng và / hoặc chức năng tương tự, điều này cho phép CNTT quản lý từng VLAN và các nhóm thiết bị theo cách đơn giản hơn.

Ví dụ: quản lý có thể thiết lập các kiểm soát bảo mật cụ thể dựa trên người dùng trong mỗi VLAN và nếu có sự cố với một VLAN, các vấn đề khắc phục sự cố có thể được giải quyết nhanh hơn nhiều do những người dùng khác nhau hoạt động trên các VLAN khác nhau. Mỗi VLAN cũng có thể dễ dàng được đặt tên để phù hợp với các đặc điểm của VLAN (ví dụ bao gồm: “khách”, “nhân viên”, … ).

VLAN Và VLAN Để Phân Đoạn Lưu Lượng Mạng

Uyển chuyển trong việc sử dụng mạng máy tính :

Cùng với việc quản lý mạng dễ dàng hơn, VLAN cũng cung cấp sự linh hoạt cho cả quản trị viên và người dùng. VLAN cho phép người dùng và thiết bị phân tán theo địa lý dễ dàng kết nối với những người dùng khác. 

Ví dụ: ngay cả khi người dùng di chuyển bàn làm việc trong văn phòng, người dùng vẫn có thể ở trên cùng một mạng của họ. 

Việc sử dụng VLAN cũng thiết lập các tổ chức để chuẩn bị cho sự phát triển kinh doanh trong tương lai; một mạng lưới đáng tin cậy, có thể mở rộng là điều cần thiết cho sự phát triển. 

Kết luận lợi ích cho việc sử dụng mạng VLAN

+ Một VLAN cho phép các máy tính và thiết bị khác nhau được kết nối hầu như với nhau như thể chúng ở trong một mạng LAN chia sẻ một miền quảng bá duy nhất.

+ VLAN hữu ích cho việc sử dụng tổ chức chủ yếu vì nó có thể được sử dụng để phân đoạn một mạng lớn hơn thành các phân đoạn nhỏ hơn.

+ VLAN có thể giới hạn quyền truy cập của người dùng vào một VLAN nhất định, sau đó chỉ cho phép những người dùng được ủy quyền mới có quyền truy cập vào các mạng có thông tin nhạy cảm cao.

+ VLAN có thể được sử dụng cho các nhóm người dùng, phòng ban, chức năng khác nhau, v.v. mà không cần ở cùng khu vực địa lý.

+ VLAN có thể giúp giảm chi phí CNTT, cải thiện hiệu suất và an ninh mạng, giúp quản lý dễ dàng hơn cũng như đảm bảo tính linh hoạt của mạng.

Liên hệ Viễn Thông Xuyên Á để biết thêm thông tin VLAN Và VLAN Để Phân Đoạn Lưu Lượng Mạng

https://safeweb.norton.com/report/show?url=https%3A%2F%2Fvienthongxuyena.comhttps://www.siteadvisor.com/sitereport.html?url=https://vienthongxuyena.com