Đăng nhập | Đăng ký Giờ làm việc: 8h00 - 21h00 | Thứ 2 - Chủ Nhật

Triển khai lắp đặt tổng đài IP cần những thiết bị gì

06/09/2020

Triển khai lắp đặt tổng đài IP cần những thiết bị gì

Đối  với tổng đài phần cứng tích hợp sẵn core tổng đài IP

Triển khai lắp đặt tổng đài IP cần những thiết bị gì

A/ Tổng đài – các bạn có thể chọn loại sau:

Tổng đài điện thoại IP Grandstream

Tổng đài IP Mypbx

2. Điện thoại IP

3. Bộ chuyển đổi gateway (nếu muốn sử dụng điện thoại Analog)

4. Hệ thống đường dây mạng LAN nội bộ (thông thường các công ty có sẵn hê thống mạng LAN nội bộ rồi thì không cần phải triển khai thêm 1 hệ thống đường dây này nữa mà sử dụng hạ tâng có sẵn để sử dụng tổng đài IP)

5. Phần mềm softphone trên máy tính (miễn phí)

6. Tai nghe điện thoại cắm vào máy tính hoặc điện thoại IP

7.  Đường truyền quang (Nếu sử dụng cho nhiều chi nhánh)

B. Đối với tổng đài IP phần mềm cài đặt trên máy chủ

–  Máy chủ Server

–  Card giao tiếp bưu điện (Card giao tiếp đường Analog hoặc đường truyền E1)

–  Điện thoại IP

–  Bộ chuyển đổi gateway (nếu muốn sử dụng điện thoại Analog)

–  Hệ thống đường dây mạng LAN nội bộ (Nếu có mạng LAN máy tính rồi thì sử dụng trên nền mạng này luôn)

–  Phần mềm softphone trên máy tính (miễn phí)

–  Tai nghe điện thoại cắm vào máy tính hoặc điện thoại

–  Đường truyền quang (Nếu sử dụng cho nhiều chi nhánh)

Liên hệ Viễn Thông Xuyên Á để biết thêm về thông tin Triển khai lắp đặt tổng đài IP cần những thiết bị gì

https://safeweb.norton.com/report/show?url=https%3A%2F%2Fvienthongxuyena.comhttps://www.siteadvisor.com/sitereport.html?url=https://vienthongxuyena.com