Đăng nhập | Đăng ký Giờ làm việc: 8h00 - 21h00 | Thứ 2 - Chủ Nhật

Lắp Đặt Hệ Thống Điện Mặt Trời Hệ 6MW

30/12/2020

Công Ty TNHH Viễn Thông Xuyên Á Giới Thiệu Lắp Đặt Hệ Thống Điện Mặt Trời Hệ 6MW

– Thi công lắp đặt Tấm Pin lên vị cần thiết

 

công nhân viên công ty tnhh Viễn Thông Xuyên Á

thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời hệ 6 mw

hệ thống điện mặt trời 6mw

thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời 6mw

lắp đặt hệ thống điện mặt trời hệ 6mw

lắp đặt hệ thống điện mặt trời hệ 6mw

lắp đặt hệ thống điện mặt trời hệ 6mw

lắp đặt hệ thống điện mặt trời hệ 6mw

lắp đặt hệ thống điện mặt trời hệ 6mw

lắp đặt hệ thống điện mặt trời hệ 6mw

Đóng điện hệ thống điện mặt trời hệ 6MW

0/5 (0 Reviews)