cung cấp, lắp đặt, bảo trì hệ thống camera quan sát
cung cấp, lắp đặt, bảo trì hệ thống mạng LAN
cung cấp, lắp đặt, bảo trì tổng đài điện thoại nội bộ

Camera KBVision - HDCVI

CAMERA SPEED DOME CVI - KX-100CK

CAMERA SPEED DOME CVI - KX-100CK
 Bàn điều khiểm Camera Speedome
Mã Sản Phẩm - KX-100CK

CAMERA SPEED DOME CVI - KX-2009PC

CAMERA SPEED DOME CVI - KX-2009PC
Độ phân giải: 2.0 Megapixel Aptina
Mã Sản Phẩm - KX-2009PC

CAMERA SPEED DOME CVI - KX-2007PC

CAMERA SPEED DOME CVI - KX-2007PC
Zoom quang 20X  : nhìn rõ biển số xe ở khoảng cách 120m
Mã Sản Phẩm - KX-2007PC

CAMERA HD CVI 2K (~ 4.0 MP) - KX-2K03C

CAMERA HD CVI 2K (~ 4.0 MP) - KX-2K03C
Cảm biến hình ảnh: 4.1 Megapixel Sony
Mã Sản Phẩm - KX-2K03C

CAMERA HD CVI 2K (~ 4.0 MP) - KX-2K04C

CAMERA HD CVI 2K (~ 4.0 MP) - KX-2K04C
Cảm biến hình ảnh: 4.1 Megapixel Sony
Mã Sản Phẩm - KX-2K04C

CAMERA HD CVI 2K (~ 4.0 MP) - KX-2K01C

CAMERA HD CVI 2K (~ 4.0 MP) - KX-2K01C
Cảm biến hình ảnh: 4.1 Megapixel Sony
Mã Sản Phẩm - KX-2K01C

CAMERA HD CVI 2.4 MP - KX-NB2004M

CAMERA HD CVI 2.4 MP - KX-NB2004M
Cảm biến hình ảnh: Sony Exmor 2.4 Megapixex
Mã Sản Phẩm - KX-NB2004M

CAMERA HD CVI 2.4 MP - KX-NB2003M

CAMERA HD CVI 2.4 MP - KX-NB2003M
Cảm biến hình ảnh: Sony Exmor 2.4 Megapixex
Mã Sản Phẩm - KX-NB2003M

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2005MC

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2005MC
Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel Sony
Mã Sản Phẩm - KX-2005MC

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2004MC

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2004MC
Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel Sony
Mã Sản Phẩm - KX-2004MC

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2005C

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2005C
Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel
Mã Sản Phẩm - KX-2005C

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2004C4

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2004C4
Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
Mã Sản Phẩm - KX-2004C4

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2003C4

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2003C4
Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
Mã Sản Phẩm - KX-2003C4

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2002S4

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2002S4
Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
Mã Sản Phẩm - KX-2002S4

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2001S4

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2001S4
Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
Mã Sản Phẩm - KX-2001S4

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2002C4

CAMERA HD CVI 2.0MP - KX-2002C4
Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
Mã Sản Phẩm - KX-2002C4

CAMERA HD CVI 2.0 - KX-2001C4

CAMERA HD CVI 2.0 - KX-2001C4
Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
Mã Sản Phẩm - KX-2001C4

CAMERA HD CVI 1.3MP - KX-1305C4

CAMERA HD CVI 1.3MP - KX-1305C4
Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
Mã Sản Phẩm - KX-1305C4

CAMERA HD CVI 1.3MP - KX-1303C4

CAMERA HD CVI 1.3MP - KX-1303C4
Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
Mã Sản Phẩm - KX-1303C4

CAMERA HD CVI 1.3MP - KX-1302C

CAMERA HD CVI 1.3MP - KX-1302C
Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 1.3 Megapixel Aptina
Mã Sản Phẩm - KX-1302C

CAMERA HD CVI 1.3MP - KX-1301C

CAMERA HD CVI 1.3MP - KX-1301C
Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 1.3 Megapixel Aptina
Mã Sản Phẩm - KX-1301C

CAMERA HD CVI 1.0MP - KX-1011S4

CAMERA HD CVI 1.0MP - KX-1011S4
Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)

 

Mã Sản Phẩm - KX-1011S4

CAMERA HD CVI 1.0MP - KX-1012S4

CAMERA HD CVI 1.0MP - KX-1012S4
Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
Mã Sản Phẩm - KX-1012S4

CAMERA HD CVI 1.0MP - KX-1002SX4

CAMERA HD CVI 1.0MP - KX-1002SX4
 Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
Mã Sản Phẩm - KX-1002SX4

CAMERA HD CVI 1.0MP - KX-1001S4

CAMERA HD CVI 1.0MP - KX-1001S4
Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
Mã Sản Phẩm - KX-1001S4

CAMERA HD CVI 1.0MP - KX-1001C4

CAMERA HD CVI 1.0MP - KX-1001C4
Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
Mã Sản Phẩm - KX-1001C4

CAMERA HD CVI 1.0MP - KX-1002C4

CAMERA HD CVI 1.0MP - KX-1002C4
Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
Mã Sản Phẩm - KX-1002C4

CAMERA HD CVI 1.0MP - KX-1004C4

CAMERA HD CVI 1.0MP - KX-1004C4
Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
Mã Sản Phẩm - KX-1004C4

Camera KBVision - IP

CAMERA IP 2.0MP - KX-2002N

CAMERA IP 2.0MP - KX-2002N
 Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Aptina -V1
Mã Sản Phẩm - KX-2002N

CAMERA IP 2.0MP - KX-2001N

CAMERA IP 2.0MP - KX-2001N
Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Aptina -V1
Mã Sản Phẩm - KX-2001N

CAMERA IP 2.0MP - KX-2012N

CAMERA IP 2.0MP - KX-2012N
Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Aptina - V2
Mã Sản Phẩm - KX-2012N

CAMERA IP 2.0MP - KX-2011N

CAMERA IP 2.0MP - KX-2011N
Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" 2.0 Megapixel Aptina - V2
Mã Sản Phẩm - KX-2011N

CAMERA IP WIFI 1.3 MP - KX-1302WPN

CAMERA IP WIFI 1.3 MP - KX-1302WPN
Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina - V1
Mã Sản Phẩm - KX-1302WPN

CAMERA IP WIFI 1.3 MP - KX-1302WAN

CAMERA IP WIFI 1.3 MP - KX-1302WAN
Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina - V1
Mã Sản Phẩm - KX-1302WAN

CAMERA IP WIFI 1.3 MP - KX-1302WN

CAMERA IP WIFI 1.3 MP - KX-1302WN
Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina - V1
Mã Sản Phẩm - KX-1302WN

CAMERA IP WIFI 1.3 MP - KX-1301WN

CAMERA IP WIFI 1.3 MP - KX-1301WN
Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina - V1
Mã Sản Phẩm - KX-1301WN

CAMERA IP 1.3 MP - KX-1304AN

CAMERA IP 1.3 MP - KX-1304AN
Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina - V1
Mã Sản Phẩm - KX-1304AN

KX-1305N

KX-1305N
Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina - V1
Mã Sản Phẩm - KX-1305N

CAMERA IP 1.3 MP - KX-1302N

CAMERA IP 1.3 MP - KX-1302N
Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina - V1
Mã Sản Phẩm - KX-1302N

CAMERA IP 1.3 MP - KX-1301N

CAMERA IP 1.3 MP - KX-1301N
Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina - V1
Mã Sản Phẩm - KX-1301N

CAMERA IP 1.3 MP - KX-1312N

CAMERA IP 1.3 MP - KX-1312N
Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina - V2
Mã Sản Phẩm - KX-1312N

CAMERA IP 1.3 M - KX-1311N

CAMERA IP 1.3 M - KX-1311N
Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina - V2
Mã Sản Phẩm - KX-1311N

CAMERA IP 1.0 MP - KX-1002N

CAMERA IP 1.0 MP - KX-1002N
Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel Omni Vision- V1
Mã Sản Phẩm - KX-1002N

CAMERA IP 1.0 MP - KX-1001N

CAMERA IP 1.0 MP - KX-1001N
Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel Omni Vision- V1
Mã Sản Phẩm - KX-1001N

CAMERA IP 1.0 MP - KX-1012N

CAMERA IP 1.0 MP - KX-1012N
Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel Omni Vision -V2
Mã Sản Phẩm - KX-1012N

CAMERA IP 1.0 MP - KX-1011N

CAMERA IP 1.0 MP - KX-1011N
Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel Omni Vision -V2
Mã Sản Phẩm - KX-1011N

Đầu ghi KBVision - HDCVI

ĐẦU GHI DÕNG 8000 SERIES 5 IN 1 - KX-8216D5

ĐẦU GHI DÕNG 8000 SERIES 5 IN 1 - KX-8216D5
Đầu ghi hình HD (5 in 1)
Mã Sản Phẩm - KX-8216D5

ĐẦU GHI DÕNG 8000 SERIES 5 IN 1 - KX-8116D5

ĐẦU GHI DÕNG 8000 SERIES 5 IN 1 - KX-8116D5
Đầu ghi hình HD (5 in 1)
Mã Sản Phẩm - KX-8116D5

ĐẦU GHI DÕNG 8000 SERIES 5 IN 1 - KX-8108D5

ĐẦU GHI DÕNG 8000 SERIES 5 IN 1 - KX-8108D5
Đầu ghi hình HD (5 in 1)
Mã Sản Phẩm - KX-8108D5

ĐẦU GHI DÕNG 8000 SERIES 5 IN 1 - KX-8104D5

ĐẦU GHI DÕNG 8000 SERIES 5 IN 1 - KX-8104D5
Đầu ghi hình HD (5 in 1)
Mã Sản Phẩm - KX-8104D5

DVR HD CVI 2.0 MP - KX-8832D

DVR HD CVI 2.0 MP - KX-8832D
Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh
 
Mã Sản Phẩm - KX-8832D

DVR HD CVI 2.0 MP - KX-8232D4

DVR HD CVI 2.0 MP - KX-8232D4
Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-8232D4

DVR HD CVI 2.0 MP - KX-8216D4

DVR HD CVI 2.0 MP - KX-8216D4
Đầu ghi hình HDCVI 4/ 8 / 16 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-8216D4

DVR HD CVI 2.0 MP - KX-8116D4

DVR HD CVI 2.0 MP - KX-8116D4
Đầu ghi hình HDCVI 4/ 8 / 16 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-8116D4

DVR HD CVI 2.0 MP - KX-8108D4

DVR HD CVI 2.0 MP - KX-8108D4
 Đầu ghi hình HDCVI 4/ 8 / 16 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-8108D4

DVR HD CVI 2.0 MP - KX-8104D4

DVR HD CVI 2.0 MP - KX-8104D4
Đầu ghi hình HDCVI 4/ 8 / 16 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-8104D4

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 - KX-7216D5

 ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 - KX-7216D5
Đầu ghi hình HDCVI 4/8/16 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-7216D5

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 - KX-7116D5

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 - KX-7116D5
Đầu ghi hình HDCVI 4/8/16 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-7116D5

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 - KX-7108D5

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 - KX-7108D5
Đầu ghi hình HDCVI 4/8/16 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-7108D5

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 - KX-7104D5

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 - KX-7104D5
Đầu ghi hình HDCVI 4/8/16 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-7104D5

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 - KX-7104TD5

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 - KX-7104TD5
Đầu ghi hình HD (5 in 1) 4/8 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-7104TD5

ĐẦU GHI HD CVI 1.0MP/ 1.3MP - KX-7224D

ĐẦU GHI HD CVI 1.0MP/ 1.3MP - KX-7224D
Đầu ghi hình HDCVI 16/24 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-7224D

ĐẦU GHI HD CVI 1.0MP/ 1.3MP - KX-7216D

ĐẦU GHI HD CVI 1.0MP/ 1.3MP - KX-7216D
Đầu ghi hình HDCVI 16/24 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-7216D

ĐẦU GHI HD CVI 2.0MP - KX-7232D4

ĐẦU GHI HD CVI 2.0MP - KX-7232D4
Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-7232D4

ĐẦU GHI HD CVI 2.0MP - KX-7116D4

ĐẦU GHI HD CVI 2.0MP - KX-7116D4
Đầu ghi hình HDCVI 4/8/16 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-7116D4

ĐẦU GHI HD CVI 2.0MP - KX-7108D4

ĐẦU GHI HD CVI 2.0MP - KX-7108D4
Đầu ghi hình HDCVI 4/8/16 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-7108D4

ĐẦU GHI HD CVI 2.0MP - KX-7104D4

ĐẦU GHI HD CVI 2.0MP - KX-7104D4
Đầu ghi hình HDCVI 4/8/16 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-7104D4

ĐẦU GHI HD CVI 2.0MP - KX-7108TD4

ĐẦU GHI HD CVI 2.0MP - KX-7108TD4
Đầu ghi hình HDCVI 4/8 kênh 
Mã Sản Phẩm - KX-7108TD4

ĐẦU GHI HD CVI 2.0MP - KX-7104TD4

ĐẦU GHI HD CVI 2.0MP - KX-7104TD4
Đầu ghi hình HDCVI 4/8 kênh 
Mã Sản Phẩm - KX-7104TD4

ĐẦU GHI HD CVI 2K (~ 4.0 MP) - KX-2K8216D4

ĐẦU GHI HD CVI 2K (~ 4.0 MP) - KX-2K8216D4
Đầu ghi hình HDCVI 4/8/16 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-2K8216D4

ĐẦU GHI HD CVI 2K (~ 4.0 MP) - KX-2K8208D4

ĐẦU GHI HD CVI 2K (~ 4.0 MP) - KX-2K8208D4
Đầu ghi hình HDCVI 4/8/16 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-2K8208D4

ĐẦU GHI HD CVI 2K (~ 4.0 MEGAPIXEL) - KX-2K8108D4

ĐẦU GHI HD CVI 2K (~ 4.0 MEGAPIXEL) - KX-2K8108D4
Đầu ghi hình HDCVI 4/8/16 kênh
Mã Sản Phẩm - KX-2K8108D4

Đầu ghi KBVision - IP

sản phẩm chính hãng, giá cạnh tranh
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
 • Công Ty TNHH Viễn Thông Xuyên Á
 • ĐC: 395C Minh Phụng, Phường 10, Quận 11, TP.HCM
 • ĐT: 08.3963.8998 - 08.3963.8979
 • Hotline: 0931.432.501
 • Email: sales@vienthongxuyena.com
 • Mã Số Thuế: 0306224575